Miljöpolicy

Miljöpolicy för EkmanBuss Flexibussitet AB

Vår miljöpolicy är kopplad till företagets affärsidé. Vi har som övergripande miljömål att bedriva och utveckla alla person- transporter med minsta möjliga miljöpåverkan.

  • Vår strävan är att ha kunskap och viljan att anpassa oss till kundernas och samhällets krav på minskad miljöpåverkan och hållbar utveckling.
  • Kontinuerliga grundläggande miljöutbildningar till våra förare, samt att utbildningarna ska förtydliga våra avgörande miljöaspekter.
  • För att överträffa de krav som lagar och förordningar föreskriver, är vårt mål att ständigt arbeta med förbättringar inom området.
  • Vi strävar alltid efter att ligga steget före myndigheternas krav och lagstiftningar inom miljöområdet.

I vårt dagliga arbete jobbar vi för att ständigt förbättra vår direkta och indirekta miljöpåverkan. Detta når vi genom att;

  • Våra inköp sker enligt bra Miljöval i möjligaste mån.
  • Vi jobbar på en utveckling där vi deltar, bevakar och stöder utvecklingen av den nyaste tekniken samt följer utvecklingen av alternativa bränslen till våra fordon.
  • Vi investerar kontinuerligt i nya bussar med den senaste tekniken vad gälle miljöutsläpp.
  • Våra bussar inte bör vara äldre än 8 år och att drivmedel till bussarna skall vara miljödiesel eller annat alternativt bränsle.
  • Alla köp av fordon ska vara av högsta EU-klassning för avgasrening.

Ses på vägen

Vi vill att du ska få den absolut bästa upplevelsen när du åker med oss och för att få det behöver du veta vad du ger dig in på.

ekmanbuss

Läs nästa

Trafiksäkerhetspolicy