Miljöpolicy | EkmanBuss Flexibussitet AB

Miljöpolicy

Miljöpolicy för EkmanBuss Flexibussitet AB

Vår miljöpolicy är kopplad till företagets affärsidé. Vi har som övergripande miljömål att bedriva och utveckla alla person- transporter med minsta möjliga miljöpåverkan.

  • Vår strävan är att ha kunskap och viljan att anpassa oss till kundernas och samhällets krav på minskad miljöpåverkan och hållbar utveckling.
  • Kontinuerliga grundläggande miljöutbildningar till våra förare, samt att utbildningarna ska förtydliga våra avgörande miljöaspekter.
  • För att överträffa de krav som lagar och förordningar föreskriver, är vårt mål att ständigt arbeta med förbättringar inom området.
  • Vi strävar alltid efter att ligga steget före myndigheternas krav och lagstiftningar inom miljöområdet.

I vårt dagliga arbete jobbar vi för att ständigt förbättra vår direkta och indirekta miljöpåverkan. Detta når vi genom att;

  • Våra inköp sker enligt bra Miljöval i möjligaste mån.
  • Vi jobbar på en utveckling där vi deltar, bevakar och stöder utvecklingen av den nyaste tekniken samt följer utvecklingen av alternativa bränslen till våra fordon.
  • Vi investerar kontinuerligt i nya bussar med den senaste tekniken vad gälle miljöutsläpp.
  • Våra bussar inte bör vara äldre än 8 år och att drivmedel till bussarna skall vara miljödiesel eller annat alternativt bränsle.
  • Alla köp av fordon ska vara av högsta EU-klassning för avgasrening.

Hyr buss idag!

Kontakta oss för att hyra buss i Stockholm eller övriga Sverige. Hör av dig så tar vi fram ett skräddarsytt busspaket bara för dig!

ekmanbuss

Läs nästa

Trafiksäkerhetspolicy