Trafiksäkerhetspolicy | EkmanBuss Flexibussitet AB

Trafiksäkerhetspolicy

Trafiksäkerhetspolicy för EkmanBuss Flexibussitet AB

För EkmanBuss Flexibussitet AB är trafiksäkerheten en självklarhet vid utförandet av alla transportuppdrag. Detta skapar ett mervärde utöver transporttjänsten för våra kunder. Hög trafiksäkerhet minskar även risken för personskador och kostnader för reparationer på fordon. Den höga trafiksäkerheten för EkmanBuss Flexibussitet AB, uppnås genom att våra resenärer transporteras av förare med rätt kompetens och utbildning. Uppdragen skall planeras så att lagar och regler efterlevs samt att föraren tar mesta möjliga hänsyn till sina medtrafikanter.

Gällande hastighetsgränser skall efterlevas likaväl som att kör och vilotider respekteras. Förarna skall alltid använda bilbälte samt i övrigt följa gällande lagstiftning. Föraren ska informera resenärerna om att varje stol i bussen har bilbälte som skall användas för att uppnå en hög trafiksäkerhet. Att köra drogfri ses som en självklarhet. Fordonen skall hålla hög standard genom regelbunden service och besiktning. Daglig kontroll utförs av föraren. Företaget skall kontinuerligt arbeta för att minimera riskerna för sig själva och medtrafikanterna i trafiken.

Detta innebär följande:

 • Att vi alltid använder säkerhetsbälten
 • Att vi alltid håller avstånd till framförvarande fordon
 • Att vi respekterar och följer hastighetsbestämmelserna
 • Att vi respekterar viktbestämmelser
 • Att vi respekterar kör- och vilotidsreglerna
 • Att vi tar hänsyn till väglag och trafiksituation vid körplanering
 • Att vi utnyttjar fordonets utrustning för att höja säkerhetsmarginalerna
 • Att vi ger resenärerna information om att alltid använda bilbältet
 • Att vi är sprit och drogfria, inkl. starka mediciner och undviker att köra då vi är trötta
 • Att vi håller fordonet i trafiksäkert skick genom allas medverkan
 • Att vi inte accepterar köruppdrag som innebär att vi måste bryta mot policyn och dess innebörd
 • Att vi inte accepteraratt medarbetare bryter mot policyn och dess innebörd

Hyr buss idag!

Kontakta oss för att hyra buss i Stockholm eller övriga Sverige. Hör av dig så tar vi fram ett skräddarsytt busspaket bara för dig!

ekmanbuss

Läs nästa

Kvalitetspolicy