Kvalitetspolicy | EkmanBuss Flexibussitet AB

Kvalitetspolicy

Kvalitetspolicy för EkmanBuss Flexibussitet AB

Vår kvalitetspolicy är kopplad till företagets affärsidé. Vi uttrycker det från ”frö till blomma” dvs att alla moment som innefattas i en bokning, från kundkontakt till att uppdraget är betalt från kund ska ha samma omhändertagande. Alla arbetsuppgifter lägger vi ner mycket energi på för att uppnå ett tillfredsställande resultat för alla parter.

  • Alla våra medarbetare och underleverantörer skall känna sig involverade och engagerade i vårt kvalitetsarbete.
  • För att leda företaget på rätt sätt i förbättringsarbetet, krävs det att ha ett bra system i vår verksamhet som uppfyller kundernas och myndigheternas krav.
  • Vi jobbar hela tiden på att förbättra och utveckla vårt sätt att lösa olika uppgifter så effektivt och rationellt som möjligt.
  • I vårt dagliga arbete håller vi fokus på att lagar och författningskrav liksom kundernas och myndigheternas dokumenterade krav efterlevs.
  • Vad gäller kvalitetsarbetet bär varje anställd sitt ansvar för sin del i detta arbete.
  • Företaget har det fulla ansvaret för att alla medarbetare skall ha en täckande och tillräcklig utbildning för sina arbetsuppgifter samt att de anställda skall ingå i företagets planerade utbildningsprogram.
  • För det praktiska och det administrativa arbetet i produktionen, rutinbeskrivningar, har företaget ansvaret för att detta ska vara dokumenterat på ett lättförståeligt och beskrivande sätt.

Hyr buss idag!

Kontakta oss för att hyra buss i Stockholm eller övriga Sverige. Hör av dig så tar vi fram ett skräddarsytt busspaket bara för dig!

ekmanbuss

Läs nästa

Radiojinglar