Kvalitetspolicy

Kvalitetspolicy för EkmanBuss Flexibussitet AB

Vår kvalitetspolicy är kopplad till företagets affärsidé. Vi uttrycker det från ”frö till blomma” dvs att alla moment som innefattas i en bokning, från kundkontakt till att uppdraget är betalt från kund ska ha samma omhändertagande. Alla arbetsuppgifter lägger vi ner mycket energi på för att uppnå ett tillfredsställande resultat för alla parter.

  • Alla våra medarbetare och underleverantörer skall känna sig involverade och engagerade i vårt kvalitetsarbete.
  • För att leda företaget på rätt sätt i förbättringsarbetet, krävs det att ha ett bra system i vår verksamhet som uppfyller kundernas och myndigheternas krav.
  • Vi jobbar hela tiden på att förbättra och utveckla vårt sätt att lösa olika uppgifter så effektivt och rationellt som möjligt.
  • I vårt dagliga arbete håller vi fokus på att lagar och författningskrav liksom kundernas och myndigheternas dokumenterade krav efterlevs.
  • Vad gäller kvalitetsarbetet bär varje anställd sitt ansvar för sin del i detta arbete.
  • Företaget har det fulla ansvaret för att alla medarbetare skall ha en täckande och tillräcklig utbildning för sina arbetsuppgifter samt att de anställda skall ingå i företagets planerade utbildningsprogram.
  • För det praktiska och det administrativa arbetet i produktionen, rutinbeskrivningar, har företaget ansvaret för att detta ska vara dokumenterat på ett lättförståeligt och beskrivande sätt.

Ses på vägen

Vi vill att du ska få den absolut bästa upplevelsen när du åker med oss och för att få det behöver du veta vad du ger dig in på.

ekmanbuss

Läs nästa

Radiojinglar